Počnite da kreirate e-fakture sada.

Izaberite paket koji vam odgovara.

Mesečno
Godišnje
Asset 9
 
RSD 0 /god.
 
RSD 0 /mes.
naplaćuje se godišnje
naplaćuje se mesečno

FREE

 

Kreiraj:

 • do 5 e-faktura mesečno BESPLATNO
 • personalizacija
 • autodovršavanje

Distribucija:

 • preuzmi e-fakture (.xml & .pdf) 
 • slanje na mejl direktno iz našeg servisa
 • slanje na državni SEF portal
 • prijem 20 e-faktura

Korisnici:

 • 1
Započnite besplatno

Potpuno besplatno zauvek!

Bez podataka kartice. Neograničenog trajanja. Bez obaveza.

 
RSD11.710/god.
1171RSD976/mes.
RSD1171/mes.
naplaćuje se godišnje
naplaćuje se mesečno

BASIC

Sve iz FREE, plus: 

Kreiraj:

 • neograničeni broj e-faktura
 • dodatni opis artikla

Distribucija:

 • neograničen prijem e-faktura

Arhiva:

 • 5 GB

Korisnici:

 • 1
 • više preduzeća sa jednim nalogom

Potpuno besplatno 14 dana!

Bez podataka kartice. Neograničeno korišćenje. Bez obaveza.

 
RSD 23.490 /god.
2349 RSD 1957 /mes.
RSD 2349 /mes.
naplaćuje se godišnje
naplaćuje se mesečno

Professional

Sve iz BASIC, plus:

Kreiraj:

 • kreditnih zaduženja i odobrenja
 • periodično kreiranje računa
 • vođenje poslovnih registara

Povezivanje putem:

 • API-ja

Distribucija:

 • internacionalno putem Peppol-a
 • prilozima na internacionalnim fakturama
 • obaveštenja

Arhiva:

 • 10 GB

Korisnici:

 • 3
Saznaj više

Potpuno besplatno 14 dana!

Bez podataka kartice. Neograničeno korišćenje. Bez obaveza.

 
RSD 58.810 /god.
5881 RSD 4900 /mes.
RSD 5881 /mes.
naplaćuje se godišnje
naplaćuje se mesečno

BUSINESS

Sve iz PRO, plus:

Kreiraj:

 • masovni uvoz artikala
Distribucija:
 • masovno slanje više e-faktura jednim klikom 
 • pametna SMTP konfiguracija

Arhiva:

 • 50 GB
 • zakonski propisana arhiva

Korisnici:

 • 10
Saznaj više

Potpuno besplatno 14 dana!

Bez podataka kartice. Neograničeno korišćenje. Bez obaveza.

Više detalja o paketima programa za e-fakture 

Korisnici

FREE BASIC PROFESSIONAL BUSINESS
Broj korisnika 1 1 3 10
Više preduzeća sa jednim nalogom

Kreiraj

FREE BASIC PROFESSIONAL BUSINESS
Kreirajte elektronske fakture

Kreiraj

FREE BASIC PROFESSIONAL BUSINESS
Kreirajte elektronske fakture
Dodatni opis (artikla)
Personalizacija faktura
Automatsko popunjavanje artikla
Automatsko popunjavanje kupaca
Knjižno odobrenje
Periodična faktura
Upravljanje registrom artikala
Uvezite artikle

Načini povezivanja

FREE BASIC PROFESSIONAL BUSINESS
Povežite svoj ERP sa e-Invoices Online preko API-ja 

Distribucija

FREE BASIC PROFESSIONAL BUSINESS
Preuzmite e-fakture
Šaljite e-fakture na imejl putem našeg servisa
Slanje na portal e-faktura nacionalne vlade
Dodajte priloge u e-fakture
Obaveštenja o statusu
Slanje međunarodnih e-faktura putem Peppol-a
Dodajte priloge međunarodnim e-fakturama
Pametna konfiguracija SMTP servera
Elektronski potpis delegirani delegirani delegirani sopstveni/dele.
Slanje e-faktura odjednom

Skladište

FREE BASIC PROFESSIONAL BUSINESS
Arhiva e-faktura 5 GB 10 GB 50 GB

Korisnički servis

FREE BASIC PROFESSIONAL BUSINESS
Podrška putem imejla
Telefonska podrška uživo (radno vreme)
Premium telefonska podrška RSD RSD

Ostala rešenja za korisnike

Započnite sada